Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

στη σκιά του Ερυμ(-)α(ν)θου

…ανθρώπινη απορία!..

υπό Ν. Τζιβιά
αυτόχθονα Πηνειώτη


Όλοι οι άνθρωποι, -εκτός ελαχίστων- λυγίζουμε εμπρός στην δυστυχία των άλλων!.. Μας πιάνει θλίψη και στεναχώρια τέτοια, που σε βαρειές συμφορές των συνανθρώπων μας, ξεσπάμε ακόμη και σε δάκρυα!
Η συμπόνια και η αλληλεγγύη πλημμυρίζει τις καρδιές μας, και προσφερόμαστε να βοηθήσουμε παντειοτρόπως.
Η πιο απλή εκδήλωση συμπαράστασης σε έναν πάσχοντα, είναι, ο καλός λόγος και εγκάρδιες ευχές για… «περαστικά»!..
Ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις ασθενείας, και δη, από τις χαρακτηριζόμενες ως… «ανίατες», η συμπόνια φτάνει ακόμη και σε λατρεία, όταν το πρόσωπο που πάσχει, ασκεί, και υψηλό καθεστωτικό λειτούργημα, και δη ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ!...
Ότι γίνεται σήμερα δηλαδή, με την ασθένεια του αρχιεπισκόπου, από το σεπτόν, Χριστεπώνυμον… «ΠΟΙΜΝΙΟΝ»!..
Και όλοι μας, ως άνθρωποι προς άνθρωπον, του ευχόμαστε, καλή υγεία και περαστικά.
Ας μην ξεχνάμε όμως, πως υπάρχουν χιλιάδες πάσχοντες στην χώρα, μα δεν γίνεται για κανέναν τους, τόσος… «ΣΑΛΟΣ»!..
Και δεν ιδρώνει τ’ αυτί κανενός, διότι αυτοί, δεν είναι μέρος του συστήματος, ήγουν… «ΕΠΩΝΥΜΟΙ»!..
Και, ένας αρχιεπίσκοπος, ως μέρος του συστήματος, είναι επώνυμος, κάτι, για το οποίον, το ευαγγέλιον λέγει ρητά: … «όστις εξ υμών θέλει να γίνει ΠΡΩΤΟΣ, θέλει είσθαι, ΔΟΥΛΟΣ πάντων»..!;!.. (Μάρκος Ι-44)
Θέλω να πιστεύω πως τούτο τηρείται ευλαβώς, και από όλους τους… «αγίους ποιημένες»!..
Η ιατρική –και δη στα σημερινά της επίπεδα- είναι υψίστη ΣΟΦΙΑ. Η βαθειά γνώση των «αιτιών» και των «αιτιατών», η ανάλυση και η διάγνωση, ο σχεδιασμός και η επέμβαση, η αγωγή και η αποθεραπεία, συνιστούν «σοφές» ανθρώπινες ενέργειες, που ΝΙΚΟΥΝ τις ιδιοτροπίες της ΦΥΣΗΣ. Και, η συνεχής αναδίφηση προς αναζήτηση της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ, συνιστά σοφώτατη κίνηση του ανθρωπίνου γένους, προς την ΣΟΦΙΑ του ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.
Για τούτη την ανθρώπινη σοφία ο Απόστολος Παύλος λέει: … «Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι ΜΩΡΙΑ παρά τω Θεώ!.. Επειδή είναι γεγραμμένον.
Όστις συλλαμβάνει τους σοφούς εν τη ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ αυτών.!.. Και πάλιν, ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών, ότι είναι ΜΑΤΑΙΟΙ!;!..» (Κορινθίους Α΄ Γ 18-23)
Και ο απόστολος Ιάκωβος λέει: … τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων;… Η σοφία αυτή δεν είναι ΑΝΩΘΕΝ καταβαίνουσα, αλλ’ είναι επίγειος, ΖΩΩΔΗΣ, ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΗΣ!;!.. (Ιακώβου Γ- 13-17)
Αυτές, οι περί Σοφίας αντιλήψεις των ιερών γραφών, ήταν εκείνες που, εκαννιβαλοποίησαν τους φανατικούς ΠΙΣΤΟΥΣ και έκαψαν και εκατέστρεψαν σχεδόν ολόκληρο τον αρχαίο ελληνικό και άλλους πολιτισμούς!.. (πράξεις Αποστόλων ΙΘ΄-19 & IS΄-16)
Και, με αυτές τις αντιλήψεις περί της ανθρώπινης ΣΟΦΙΑΣ, προτρέπουν τους πιστούς όταν αρρωσταίνουν να πηγαίνουν στο ιερατείο για να τους θεραπεύει!..
… «Και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και εκ’ τους ασθενείς εφέροντο από του ΣΩΜΑΤΟΣ αυτού (δηλ. του Παύλου) ΜΑΝΔΗΛΙΑ ή ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ (ζώνες) και έφευγαν απ’ αυτών (δηλ. των ασθενών) οι ασθένειαι, και τα ΠΝΕΥΜΑΤΑ τα ΠΟΝΗΡΑ εξήρχοντο απ’ αυτών !;!.. (Πράξεις αποστόλων ΙΘ΄ 11-12). Και αλλού γράφουν:
…Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προκαλέσει τους πρεσβύτερους (δηλ. τους παπάδες) της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ’ αυτόν, ΑΛΕΙΨΑΝΤΕΣ αυτόν με έλαιον, εν τω ονόματι του Κυρίου. Και η μετά πίστεως ευχή θέλει ΣΩΣΕΙ τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει ΕΓΕΙΡΕΙ αυτόν. Και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι ΣΥΓΧΩΡΗΘΗ εις αυτόν!;!;!;… (Ιακώβου Ε΄ 14-15 & Μάρκον S΄-12)
Αφού έχουμε, τέτοιες Θεόπνευστες ΕΝΤΟΛΕΣ, και τέτοιους θαυματοποιούς θρησκευτικούς τάγους, …(τι χρείαν έχομεν; από: Εθνικά Συστήματα Υγείας, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, μεγαλογιατρούς, γιατρούς, γιατρουδάκια, νοσοκόμους, φάρμακα και φαρμακοτρύφτες;!;!;!..
Για οποιοδήποτε θέμα υγείας μας απασχολεί, πρέπει να τρέχουσι αναφανδόν στον… «παπά της ενορίας», και αυτός, -βάσει των αγίων γραφών- θα μας ΓΙΑΤΡΕΨΗ!;!;..
Διότι ο παπάς έχει εκ του Θεού «εξουσίαν» (πράξεις Η΄-17) να θεραπεύει… «πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν».. (Ματθαίος Ι΄-1)
Αφού είναι: ΜΑΤΑΙΗ, ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΗΣ και ΖΩΩΔΗΣ η ανθρώπινη ΣΟΦΙΑ, δηλαδή, η έρευνα και η αναζήτηση των μυστικών της ζωής, τότε, γιατί ΟΛΟΙ, -πιστεύοντες και μη πιστευόντες- προστρέχουμε στους ειδικούς επιστήμονες, για να γλιτώσουμε από τον ΘΑΝΑΤΟ;!;!..
Μήπως επειδή αμφιβάλουμε, για το Θεόπνευστον αυτών, που πιστεύουμε και διδάσκουμε;!..
… Εκφράζω, απλώς, μιάν ανθρώπινη απορία!!!

1 σχόλιο:

Πλάτων Πισατίδης είπε...

Άλλη μία ανθρώπινη απορία.
Αφού υπάρχουν τόσες και τόσες θαυματουργές ξύλινες εικόνες και όχι μόνο,γιατί δεν έκαναν μέχρι τώρα το αυτονόητο,δηλαδή,να κάνουν ένα τάμα τόσο μεγάλο όσο αρμόζει στη θέση του προκαθήμενου?
Ένα τάμα ισοβαρές για να μπορέσει να φτάσει στα αυτιά του Θεού τους?
Τι μπορεί να ήταν αυτό το τάμα?
Τι άλλο από το πιό μεγάλο με το οποίο σίγουρα θα συγκινιόταν ο μεγαλοδύναμος!!!!!!
Να δώσουν πίσω την κλεμένη γη και όλο το χρυσάφι που έχουν μαζέψει με χέρια και με πόδια,από τους ΕΛΛΗΝΕΣ και τότε χωρίς αμφιβολία, αν όχι ο Θεός τους,οπωσδήποτε όμως οι Θεοί των Ελλήνων μπορεί να έδιναν κάποια απαλλαγή από τα δεινά τους!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!